Financování projektu

Celkový plán financování €

Financování z EFRR: 3 370 294,77 € → 57,27 %

Ostatní financování: 2 513 658,78 € → 42,72 %

CELKEM: 5 883 953,55 €