Základní informace o projektu

Název projektu: Sedimenty a ekosystémové služby ve vzájemném působení s povodněmi a suchem v pohraniční oblasti AT-CZ

Číslo projektu: ATCZ28

Zkratka: SEDECO

Délka trvání projektu: 01.04.2016 – 31.12.2022

Cílem projektu je zajistit lepší stav ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a snížení vlivu povodní a sucha, a to především výstavbou a návrhem cílených účinných opatření zelené infrastruktury.