Terénní měření zájmové lokality Nové Mlýny/Drnholec

Dne 1. 8.2018 proběhlo první terénní měření v lokalitě Nové Mlýny/Drnholec.

Účastníci: VUT v Brně a Povodí Moravy, s.p.