Terénní měření zájmové lokality Nové Mlýny/Drnholec

Dne 7. 8.2018 proběhlo první terénní měření na již připravených profilech v lokalitě Nové Mlýny/Drnholec.

Účastníci: BOKU Wien, VUT v Brně a Povodí Moravy, s.p.