Projektoví partneři

Vedoucí partner 1: Universität für Bodenkultur Wien (Rakousko)

Projektový partner 2: Vysoké učení technické v Brně (Česká republika)

Projektový partner 3: Povodí Moravy, s.p. (Česká republika)

Projektový partner 4: BOKU – Wasserbaulabor Errichtungs- und Betriebs-Gesellschaft m.b.H. (Rakousko)

BOKU je hlavní partner a má kompletní zodpovědnost za realizaci projektu, ale na realizaci projektu se budou společně podílet všichni partneři projektu.