Události

Dne 25. 6. 2018 proběhlo pracovní setkání všech projektových partnerů při příležitosti zahájení projektu ve Vídni.

Dne 26. 6. 2018 se uskutečnil slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene hydraulické laboratoře ve Vídni. Představení projektu veřejnosti za přítomnosti médií. Slavnostní ceremoniál proběhl za přítomnosti všech projektových partnerů, ministra pro vědu a výzkum, starosty Vídně, hejtmana NÖ a dalších politických reprezentantů. Povodí Moravy, s.p. se účastnil, jako jeden z projektových partnerů.